Chirurg Doktor Tomasz Marecik objaśnia jak działają implanty zębów i jakie są obecne w implantologii profesjonale rozwiązania cyfrowe

Implanty zębów Kraków – Klinika Stomatologiczna IMPLANTIS w Krakowie

Implanty zębów często nazywane stomatologicznymi zastępują korzenie brakujących
zębów. Implanty są tytanowymi lub cyrkonowymi imitacjami korzeni zębów odpowiednio zamocowanymi przez dentystę w kości szczęki, lub żuchwy.

Ponieważ tkwią głęboko i zlokalizowane są pod poziomem dziąsła, są niewidoczne z zewnątrz. Do tak zintegrowanych z kością tytanowych filarów montowane są widoczne komponenty protetyczne tak zwane korony lub mosty ceramiczne, które lśnią w ustach.

Schemat poniżej pokazuje podobieństwa w budowie i wyglądzie implantu zębowego i naturalnego zęba.

Częścią łączącą implant z koroną jest łącznik. Implanty zębów różnią się od naturalnych korzeni pod wieloma względami. Implanty zębów nie są unaczynione i nie są unerwione, nie posiadają też receptorów.

Implanty tytanowe są wszczepiane w klinice stomatologicznej IMPLANTIS w Krakowie, a tego typu zabiegi wprowadzania implantów zębowych wykonują lekarze implantolodzy.
W przypadku braków w uzębieniu warto zdecydować się na implanty. Dlaczego to
rozwiązanie jest uważane za najlepsze? W czym tkwi przewaga implantacji np. nad zwykłymi
mostkami protetycznymi?
Braki w uzębieniu zdarzają się coraz częściej. Tego typu luki w jamie ustnej nie tylko
negatywnie wpływają na estetykę uśmiechu pacjentów, ale również na ich życie prywatne i
zawodowe. W przypadku braków zębowych jednym ze sprawdzonych rozwiązań są właśnie
implanty stomatologiczne.

Czym jest implant zęba?

Implant zęba jest sztucznym odpowiednikiem naturalnego korzenia zębowego. Mocowany
jest w kości szczęki lub żuchwy, z którymi się integruje. Mocowane są na nim korony, protezy
zębowe
i mosty.
Proces integracji implantu zębowego z kością nazywa się osteointegracją.

Dlaczego warto wybrać implanty zębowe?

Głównymi powodami, dla których warto zdecydować się na implanty zębowe, są walory
estetyczne i wygoda. Luki w uzębieniu negatywnie wpływają na walory wizualne. Estetyka
cierpi szczególnie wtedy, jeśli problem dotyczy tych obszarów jamy ustnej, które są
najbardziej widoczne np. w czasie mówienia, czy uśmiechania się.
Bardzo poważnym kłopotem jest też zanik tkanki kostnej, który występuje w miejscu, gdzie
dawniej był utracony ząb. Kluczowa jest zatem dobrze zaplanowana i przeprowadzona
odbudowa.
Brak pełnego uzębienia prowadzi do problemów ze swobodnym, dokładnym przeżuwaniem
pokarmów. Może to skutkować kłopotami z układem trawiennym. Brak nawet jednego zęba
sprawia też, że pozostałe są bardziej eksploatowane. Przez to są w większym stopniu
narażone na szybsze ścieranie się itp. Innym niekorzystnym zjawiskiem jest mimowolne
przesuwanie się zębów w kierunku powstałych luk. Ma to negatywne znaczenie m.in. pod
kątem estetycznym oraz prawidłowego zgryzu.
Dodatkowo zabieg implantacji pozwala uniknąć negatywnych zmian w kształcie twarzy
(chodzi głównie o zapadanie się policzków). Nowoczesne metody powodują, że pacjent

może liczyć na szybką regenerację. Po wykonaniu wszystkich etapów możliwe jest
swobodne, wygodne funkcjonowanie. Takie czynności, jak mowa, ziewanie, czy
przeżuwanie są wykonywane tak, jak dawniej.
Zabieg może być także wykonany w dowolnym miejscu jamy ustnej oraz niezależnie od skali
ubytków. To nie koniec. Pacjent może liczyć na lepszą jakość zgryzu, łatwą pielęgnację, czy
brak zaniku kości (w miejscu dawnej luki). Ważna jest również ochrona naturalnych zębów
(przed rozchwianiem lub zjawiskiem rotacji).

Doktor Tomasz Marecik prowadzi konsultacje implantologiczną w Implantis oraz demonstruje implant zęba

Jakie są zalety implantów zębów?

 • Oto lista głównych argumentów, które przemawiają za wykonaniem implantacji zębów:
 • Implanty to trwałe rozwiązanie problemu dotyczącego braków zębów. Solidność zależy m.in. od rodzaju produktów, ich jakości, profesjonalizmu lekarzy dentystów, procesu osteointegracji, indywidualnych uwarunkowań anatomicznych szczęki, czy czasu od wykonania zabiegu itd.
 • Ich wszczepienie jest tylko minimalnie inwazyjne. Proces gojenia wśród większości pacjentów odbywa się stosunkowo szybko.
 • Nie ma konieczności szlifowania zębów sąsiadujących z ubytkiem (jak to ma miejsce w przypadku mostów porcelanowych). Filarem takich konstrukcji protetycznych są mostki zakładane na sąsiednie zęby. Dodatkowo problemem jest kiepska trwałość tego rozwiązania. Zęby po oszlifowaniu stają się słabsze, przez co są bardziej narażone na choroby i uszkodzenia. Poza tym mostki po kilku lub kilkunastu latach muszą zostać wymienione na nowe.
 • Stosowane przez nas metody i implanty gwarantują pełną zastępowalność naturalnych zębów pacjenta. Te elementy jest bardzo trudno odróżnić od zwykłych zębów, co ma znaczenie pod kątem estetycznym.
 • Możesz uniknąć negatywnych zmian w kształcie twarzy (jeśli występują luki w uzębieniu, to rysy zmieniają się na skutek zapadania się policzków).
 • Na implanty warto zdecydować się nie tylko ze względu na kwestie estetyczne. Implanty skutecznie przejmują funkcje naturalnych zębów (dzięki nim możliwe jest swobodne żucie jedzenia, czy ziewanie. Bezproblemowa jest także artykulacja).
 • Poprawa jakości zgryzu.
 • Wszczepione implanty zapobiegają zanikowi kości.
 • Walory dotyczą także ochrony naturalnych zębów, które sąsiadują z brakującymi elementami. Skorzystaj z naszego leczenia i uchroń je przed rozchwianiem lub rotacją.
 • Implanty mogą być wszczepione w dowolnym miejscu jamy ustnej.
 • Bardzo łatwa pielęgnacja. Higiena odbywa się identycznie,jak w przypadku zębów naturalnych.
Widok przed i po wszczepieniu implanta zębowego

Gdzie najlepiej zrobić implanty w Krakowie?

Implanty zębów warto wykonać w specjalistycznej klinice stomatologicznej specjalizującej
się w zabiegach implantacji zębów. Tego typu kliniki mają odpowiednie technologie i
doświadczenie w implantacjach co przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta.
W naszej klinice stomatologicznej Implantis – Implanty Kraków wykonujemy
kompleksowe leczenie implantologiczno – protetyczne. Jest ono przeprowadzane przez
fachowy, zgrany zespół dentystów. Nasi lekarze posiadają ponad dwudziestoletnie
doświadczenie w pracy z implantami zębów.
Mamy także wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu różnych zabiegów
regeneracyjnych np. sinus lift i augmentacji poziomej kości.

zabieg sinus lift

Jakich technologii używamy do implantacji zębów w naszej krakowskiej klinice?

Występuje kilka metod i technologii implantacji zębów jednak nasi implantolodzy z Kliniki
IMPLANTIS jako pierwsi i jedyni w Polsce w codziennej pracy stosują nowatorską
technologię „ACTILINK motion”.

Technologia ta jest zatwierdzona przez Fundację Clean Implant, która potwierdza, że ta procedura zapewnia największą czystość implantu.

W IMPLANTIS w czasie zabiegu zakładania implantu wykorzystujemy źródło plazmy
próżniowej
do Bio aktywacji implantów i łączników protetycznych. ACTILINK™ motion to
próżniowe urządzenie plazmowe opracowane przez firmę Plasmapp.

Dentystka Anna Rachwalska z pacjentką w gabinecie stomatologicznym trzyma w ręce model implantu zęba.

Jest to urządzenie do plazmowego oczyszczania usuwania zanieczyszczeń, takich jak
węglowodory, co prowadzi do lepszej hydrofilności i przyczynia się do zwiększenia
skuteczności osteointegracji i mocowania implantu w kości.
Badania naukowe potwierdzają, że urządzenie ACTILINK™ zwiększa przyleganie,
proliferację i różnicowanie komórek osteoblastów, a także adsorpcję białka na powierzchni
implantów. Powyższy proces nazwany został Bio-RAP™.


Implanty są stosowane z powodzeniem na całym świecie. Klinika leczenia
implantoprotetycznego Implantis oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu biotechnologii.
Większość stosowanych przez nas implantów jest wykonana z tytanu.

To materiał biokompatybilny, co pozwala na stabilne wrośnięcie implantu w tkankę kostną.
Występują także implanty z Roxolidu, czyli stopu cyrkonu i tytanu (cechują się one
najkorzystniejszym stopniem integracji implantów i kości szczęki lub żuchwy).

clean implant logo

Jakie stosuje się zabiegi towarzyszące implantacji zębów w klinice IMPLANTIS Implanty Kraków?

 • Podczas wykonywania zabiegu implantacji zębów wykonuje się także zabiegi takie jak:
 • Zabieg Sinus Lift – podniesienie dna zatoki szczękowej.
 • Odbudowa Kostna.
 • Augmentacja pozioma kości.
Dentystka konsultuje z pacjentką rezultaty rtg zębów.

Jakie są wskazania do zastosowania implantów zębowych?

Do zastosowania implantów zębowych kwalifikują się osoby posiadające jedną z poniższych przypadłości:

·       bezzębie, czyli brak wszystkich zębów w jamie ustnej. W takim przypadku stosuje się metodę „all on X”

·       Utrata zębów np. jednego lub kilku sąsiadujących zębów

·       Bardzo zniszczone zęby. Lepszy efekt wizualny może dać zastąpienie go trwałym implantem stomatologicznym

Pacjenci decydujący się na wstawienie implantów w naszej klinice najczęściej robią to, ponieważ utracili ząb na skutek próchnicy.

W naszej klinice leczenia badania przeprowadzamy kompleksowo. Często Pacjent musi być przebadany przez specjalistów z kilku dziedzin stomatologii. Warto dodać, że mamy bardzo wysoką skuteczność leczenia jednakowo w przypadku osób młodszych oraz starszych.

most porcelanowy do osadzenia na czterech implantach wykonany przez Tomasz Bobek w klinice stomatologicznej Implantis w Krakowie.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu implantacji?

Rozróżniamy przeciwwskazania względne oraz bezwzględne do przystąpienia do zabiegu implantacji zęba. Przeciwwskazania do wszczepienia implantów mogą być różne. Na wstępnie niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu lekarskiego, po to, by nastąpiła dokładna ocena przypadku danego pacjenta.

Zazwyczaj pacjenci są bez problemu kwalifikowani do przeprowadzenia zabiegu implantacji, ale istnieją również wyjątki bezwzględne.

Jakie są bezwzględne przeciwwskazania do zabiegu wszczepiania implantów zębów?

 • Czynniki, które bezwzględnie wykluczają przystąpienie do zabiegu wszczepiania implantów to:
 • Choroby serca (w tym niewydolność lub ostatnio przebyty zawał).
 • Choroby nowotworowe (w trakcie leczenia onkologicznego).
 • Oczekiwanie na organ do przeszczepu.
 • Choroby kości.
 • Zaburzenia immunologiczne i autoimmunologiczne.
 • Pacjenci muszą być pełnoletni najlepiej po 21 roku życia (w przypadku osób mających mniej niż 18 lat. mamy do czynienia z niezakończoną fazą wzrostu kości).
Tomasz Marecik konsultuje pacjentkę przed implantacją.

Jakie są przeciwwskazania względne do implantacji zębów?

 • Względne czynniki, które mogą czasowo odroczyć termin zabiegu wszczepiania implantów zębów to:
 • Ciąża.
 • Nieustabilizowana cukrzyca.
 • Choroby tarczycy, które są nieleczone.
 • Trwająca radioterapia szyi lub twarzy.
 • Dławica piersiowa.
 • Nadużywanie papierosów.
 • Występowanie niektórych chorób psychicznych.
 • Uzależnienie od narkotyków lub alkoholu.
 • Zanik tkanki kostnej (w miejscu planowanego wszczepienia implantów zębowych).

Jeśli występuje któraś z powyższych okoliczności, to wówczas stomatolog dokładnie analizuje konkretny przypadek, a potem decyduje, czy i kiedy może odbyć się zabieg wszczepienia implantów.

Jak przebiega implantacja zębów przy zaniku kości?

Przy występowaniu zaniku kości przed przystąpieniem do implantacji zębów konieczny będzie wywiad lekarski, a także dokładna diagnostyka stanu kości. Jeśli upłynął długi okres od utraty zęba, to może dojść do ich zaniku. Wówczas w IMPLANTIS jest wdrażane leczenie dwuetapowe.

W pierwszym etapie są wykonywane zabiegi odtwarzające struktury kostne potocznie nazywane odbudową kości (m.in. sinus lift, czyli podniesienia dna zatoki szczękowej oraz augmentacja kości -regeneracja kości).

W drugim etapie następuje wszczepienie implantów i finalna odbudowa.

Jakie rodzaje implantów są stosowane w klinice IMPLANTIS?

W klinice IMPLANTIS w Krakowie proponujemy naszym Pacjentom kilka opcji w zakresie implantacji. Główne z nich to implanty od nowoczesnych firm szwajcarskich (implanty klasy Premium), koreańskich (implanty klasy OPTIMUM) i fotofunkcjonalizowane.

 • Implanty zębowe klasy premium. To światowy lider w implantologii stomatologicznej i regeneracji tkanek przyzębia.
 • Implanty klasy optimum – koreańskie implanty, które także świetnie zastępują zęby w ramach szczęki dolnej i górnej. Są one bio kompatybilną opcją polecaną przede wszystkim w zabiegach natychmiastowej implantacji po usunięciu zęba, oraz w przypadkach kilku ekstrakcji w odcinku bocznym. Te implanty są wszczepiane przy użyciu nawigacji komputerowej (z zastosowaniem specjalnych szablonów implantologicznych, co pozwala zminimalizować ryzyko powikłań pozabiegowych).
 • Rozwiązania fotofunkcjonalizowane. Są one rekomendowane w bardzo trudnych warunkach kostnych. Cechują się wysoką hydrofilnością, która jest wywoływana na ich powierzchni przez specjalną aparaturę. Warto dodać, że oczyszczona powierzchnia implantów zębowych jest bardzo dobrze penetrowana przez krew, co zapewnia komfort w czasie noszenia.

Jeśli chcesz wiedzieć jakie implanty wybrać, możesz skorzystać z naszego rankingu implantów zębowych.

Profesjonale rozwiązania implantologiczne, perfekcyjne uzupełnienie brakującego zęba

Ile kosztują implanty zębów ?

Ceny implantów zębów są zależne np. od skali ubytków, rodzaju zastosowanych implantów, metody leczenia, rodzaju koron, lub konieczności przeprowadzenia zabiegów poprzedzających. Implant marki DIO kosztuje od 2500 złotych (śruba tytanowa wprowadzana do kości szczęki). Koszt uwzględniający implant wraz z łącznikiem i koroną zaczyna się od kwoty 5880 zł.

Tutaj znajdziesz dokładny cennik implantacji zębów

Chcesz zdecydować się na metodę bazującą na skutecznym zastąpieniu korzenia zęba przez tytanową śrubę?

Zapewniamy profesjonalne podejście i atrakcyjne warunki finansowe. Mamy doświadczenie i korzystamy tylko z nowoczesnych metod, materiałów, sprzętów i akcesoriów. Warto dodać, że każdy przypadek jest indywidualny.

Po wykonaniu wywiadu lekarskiego i diagnostyki, pacjent otrzymuje pisemny plan leczenia. Są tam zawarte informacje na temat czasu jego trwania i poszczególnych etapów. Pacjent poznaje też cenę. Jeśli zachodzi taka konieczność, to otrzymuje również listę zabiegów poprzedzających, które są niezbędne do skutecznego przeprowadzenia implantacji.

Pacjentka na fotelu u dentysty zadowolona z konsultacji u doktora Tomasza Marecika

Jakie są etapy leczenia implantologicznego klasy premium?

Etapy leczenia implantologicznego klasy premium, czyli rekonstrukcji implanto-protetycznej w Centrum Stomatologicznym IMPLANTIS są następujące:

Konsultacja i planowanie

 • Na początku każdego leczenia Pacjent odbywa konsultację implantologiczną. Obejmuje ona m.in. wywiad z pacjentem i badanie jamy ustnej. Istotny punkt stanowi też tomografia komputerowa, która jest wykonywana i analizowana. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, to pacjent otrzymuje plan.
 • Po jego akceptacji przez Pacjenta lekarz stomatolog wydaje zgodę na leczenie implantologiczne i wszystko dokładnie objaśnia. W tym czasie wykonywany jest również skan 3d zębów celem przygotowania szablonu implantologicznego. Pacjent otrzymuje też recepty na leki (do przyjęcia przed i po zabiegu).

Implantacja – zabieg wszczepienia implantu

 • W zakresie leczenia uwzględniony jest zabieg mocowania implantów zębowych. Planowanie zakłada, że sam zabieg implantacji 1 implantu trwa około 20 minut. Zabieg jest przeprowadzany przez specjalistę chirurgii stomatologicznej w znieczuleniu miejscowym.
 • W razie konieczności w tym czasie wykonywane są też dodatkowe zabiegi np. nadbudowy kości. Uwaga: W przypadku dużych braków kostnych lub dziąsła w okolicy gdzie powinien zostać umieszczony implant – taki zabieg wykonuje się kilka miesięcy przed lub po implantacji, w zależności od wskazania dentysty.
 • Osteointegracja, czyli proces integracji implantu z kością. Trwa to od 3 do 6 miesięcy (w zależności m.in. od miejsca wszczepienia implantów). Dowiedz się więcej o Osteointegracji.

Etap protetyczny

 • W tym etapie następuje odsłonięcie implantu w celu zbadania stabilizacji wtórnej. Następnie lekarz zakłada pierścień gojący na implant zębowy, co pozwala uzyskać odpowiedni kształt dziąsła. Ten zabieg trwa około 20 minut.
 • Po upływie 1-2 tygodni dentysta pobiera wyciski pod osadzenie korony na implancie.
 • Kiedy praca jest już gotowa stomatolog przykręca gotową koronę lub protezę do implantu w jamie ustnej. Dzięki temu implanty, które odbudowane są za pomocą koron bardzo przypominają naturalne zęby.
Uśmiechnięta kobieta z próbnikiem kolorów zębów, etap protetyczny

Jakie są zalecenia po zabiegu chirurgicznym implantacji zębów w Krakowie?

Po zabiegu chirurgicznym polegającym na implantacji zębów każdy organizm reaguje nieco inaczej na zastosowane leczenie. Aby liczyć na odpowiednie efekty, należy bezwzględnie przestrzegać kilku wskazówek.

 • krwawienie: jeśli występuje krwawienie, to zaleca się przytrzymać w ustach opatrunek przez około dwie godziny. Pacjent nie może gwałtownie wypluwać żadnych płynów i dotykać okolic rany językiem. Takie działania tylko podrażniają miejsce wszczepienia implantów
 • schładzanie: obrzęk po takim zabiegu to normalna sprawa. Aby poradzić sobie z tym kłopotem, należy przykładać lód w okolicy rany mniej więcej co 5 minut (nie trzeba tego robić non stop). To pomaga w zwalczaniu bólu oraz opuchlizny
 • stosowanie leków przeciwbólowych i antybiotyków: bierz medykamenty zgodnie z zaleceniami stomatologa
 • jedzenie: pierwszy posiłek może mieć miejsce 2 godziny po zabiegu. Wielu dentystów rekomenduje jako pierwsze zjedzenie lodów. Przez pierwsze kilka dni posiłki powinny być letniej temperatury, powinny być miękkie i nieostre
 • używki: przynajmniej na okres 14 dni należy powstrzymać się od picia alkoholi i palenia wyrobów tytoniowych
 • szczotkowanie: przez jeden tydzień po zabiegu nie wolno szczotkować miejsc, gdzie był wszczepiony implant zębowy. W celu utrzymania odpowiedniej higieny i pozbycia się bakterii, rekomendowane jest stosowanie płynów antyseptycznych (dwa razy dziennie)
 • kąpiele , spa , sauna: przez pierwsze 7-14 dni po zabiegu należy unikać gorących kąpieli, SPA, sauny, solarium, opalania się i zabiegów u kosmetyczki
 • siłownia i wysiłek fizyczny: przez pierwsze 7-14 dni po zabiegu należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego, ćwiczeń na siłowni, sportów kontaktowych (boks, karate etc.)

Jaki jest wpływ witaminy D3 na Implantologię i Implanty zębów?

Witamina D3 odgrywa bardzo ważną rolę w metabolizmie kości. Ten składnik zapewnia prawidłowy przebieg wchłaniania wapnia i stanowi podstawowy element w kontekście mineralizacji kości i zębów.

Badania naukowe potwierdziły silny związek pomiędzy niskim poziomem witaminy D3 i ryzykiem wystąpienia tak zwanych wczesnych niepowodzeń – mają one miejsce przeważnie w przeciągu około 3-4 miesięcy od wprowadzenia implantów i są powodowane przez brak zajścia odpowiedniego procesu osteointegracji (wyróżniamy także późne niepowodzenia, które pojawiają się po osteointegracji – np. na skutek nieprawidłowej higieny).

Aby nastąpiła prawidłowa integracja implantów z tkanką kostną, rekomendowany jest poziom witaminy D3, który będzie większy niż 35 ng/ml.

Dentysta Tomasz Bobek pokazuje na dłoni model przedstawiający implanty zębów Osstem

Poznaj naszych ekspertów zajmujących się implantami zębów

Opinie pacjentów, którzy odbyli leczenie implantologiczne w naszej klinice w Krakowie

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Jestem bardzo zadowolony z leczenia przeprowadzonego w Implantis. Profesjonalnie od początku do końca, miło i zawsze sympatycznie. Miałem wykonywane implanty i kilka innych zabiegów w tym gabinecie. Miałem między innymi usuwanie ósemki oraz leczenie kanałowe i wszystko było robione fachowo i bezboleśnie. Z całą pewnością polecam gabinet Implantis.
Stefan S.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
W Implantis wszystko jest na najwyższym poziomie. Most z implantów super i nareszcie mogę się uśmiechać. Idealnie dobrany kolor. Cierpliwość i wysoka kultura osobista lekarzy to duży plus. Będę kontynuowała leczenie I dziękuję serdecznie.
Agnieszka F.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
W zeszły piątek znalazłam się w podbramkowej sytuacji i potrzebowałam pilnej interwencji implantologa. Klinika Implantis jako jedyna na terenie Krakowa zaproponowała mi pomoc. Tego samego dnia  bardzo szybko i bezboleśnie odbyła się wizyta. Bardzo dziękuję Panu doktorowi Tomaszowi i jego zespołowi za profesjonalną pomoc. Polecam wizyty w tym gabinecie👍
Roksana D.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Ciepła atmosfera, doświadczeni lekarze. Na recepcji miła i pomocna obsługa. Asystenci lekarzy również otwarci i pomocni. Odkąd trafiłem w ich ręce moje zęby są wyleczone a mi został niecały rok noszenia aparatu i będę mógł uśmiechać się pewnie od ucha do ucha. Każda kontrola to miło spędzony czas. Lubię odwiedzać moją Panią doktor, która jest cudowna i będę jej wdzięczny do końca życia za to co zrobiła z moimi zębami! Serdecznie polecam.
Michael Malecki.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Stomatologia i implantologia na najwyższym możliwym poziomie.
Marzena L.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dobra klinika. Bardzo mili i sympatyczni lekarze. Wszczepiono mi implant Straumann. Wszystko poszło dobrze i sprawnie. Dziękuję ci za dobrą pracę.
Buddha T.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Miałem zrobione trzy implanty w IMPLANTIS i byłem absolutnie zdumiony każdym aspektem tej kliniki. Najwyższej klasy umiejętności opiekującego się mną zespołu, wysokiej klasy sprzęt, którego używają (moi amerykańscy dentyści byliby pod wrażeniem), uprzejmi i uczynni recepcjoniści oraz nowoczesny wystrój wnętrz. Mój przypadek wymagał kilku wizyt, a każdy zabieg był stosunkowo szybki, bezbolesny, z minimalnym dyskomfortem zwykle związanym z implantami.
Kuba L.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Jestem pod dużym wrażeniem zaangażowania całego zespołu IMPLANTIS. Szczególne podziękowania chcę skierować do Pani dr Magdaleny Koralewicz za pomoc, bardzo szybką reakcję, bezinteresowność i poświęcony czas, w trudnej dla mnie sytuacji.
IMPLANTIS to zespół profesjonalistów, ludzi z pasją i miłością do swojej pracy oraz wielką cierpliwością do pacjentów 🙂 Serdecznie polecam!!!
Anna
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Od czego zacząć… OK, przeszedłem ponad 2 lata skomplikowanego leczenia stomatologicznego/zabiegów chirurgicznych, obejmujących leczenie kanałowe, podniesienie zatoki, augmentację kości, kilka implantów, koron, mostów itp. Mam tylko wspaniałe rzeczy do powiedzenia na temat Klinika Implantis w Krakowie:
– Personel recepcji sprawia, że ​​od razu po wejściu do hotelu czujesz się jak w domu. – – Wszystko było na czas i jest to niezwykle profesjonalnie prowadzone biuro. Świetna komunikacja przez cały proces, w tym planowanie (dość trudne podczas ograniczeń związanych z COVID).
– Podczas mojej pierwszej wizyty (i po zapoznaniu się z całą dokumentacją historyczną) dr T. Bobek jasno wyjaśnił, co jego zdaniem należy zrobić, w jakiej kolejności, dostępne opcje, skalę czasową i koszty związane z całym procesem.
– Za dużo nazwisk, żeby wymieniać (wszystkie bardzo mi się podobały), ale muszę wymienić kilku kluczowych specjalistów, z którymi miałem do czynienia: dr Tomasza Bobka (kierownik), dr Tomasza Marecika (chirurg jamy ustnej), dr Magdę Koralewicz ( Za moje leczenie odpowiedzialna była Magda – lepszego wyboru nie mogłam sobie wymarzyć!) oraz Monika Dudzińska – Koordynator Leczenia Stomatologicznego.
– Już od pierwszej wizyty w 2018 roku czułam, że jestem w dobrych rękach. Wszyscy tutaj byli dla mnie bardzo delikatni, profesjonalni i mili. Bardzo dobrze wyjaśnili o co chodzi.
– Ze względu na moje życie międzynarodowe miałem „przyjemność” korzystać z usług stomatologicznych na kilku kontynentach i całkiem poważnie stwierdzam, że Implantis może konkurować z najlepszymi!
– Z katastrofalnej sytuacji w moich ustach (wynikającej z wielu lat konkurencyjnej walki i pewnych… zaniedbań ;o) – zespół Implantis „przekształcił” moją katastrofę w coś, z czego jestem bardzo szczęśliwy! Teraz wciąż się uśmiecham jak… cóż,… hollywoodzki uśmiech ;o)
Podsumowując: profesjonalnie, sympatycznie, pełni kompetencji i rzetelności, z dużą dbałością o każdy szczegół. Gorąco polecam każdemu!!!
Artur K.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Na swojej długiej drodze leczenia zębów, próbując nie jednej konsultacji lekarskiej oraz próby pomocy w doprowadzeniu swojego uśmiechu (dodam, że urodziłem się z rozszczepem podniebienia) do wyjścia ze strefy dyskomfortu, trafiłem do dr. Tomasza Bobka, lekarza o ogromnej wiedzy, dokładności i skrupulatności w leczeniu i nie tylko. Jest to specjalista, który uważam robi wszystko, dosłownie wszystko, aby pomóc pacjentowi.
Bardzo rzadko spotyka się na swojej drodze osoby, które traktują swoją pracę jako pasję. Doktor bardzo rzetelnie podszedł do mojej osoby/ przypadku. Przeanalizował każdą ewentualność oraz przedstawił szybkie rozwiązania oraz alternatywne.
W takcie wizyty odniosłem wrażenie, a po wizycie potwierdziło się, że nie zależy mu na zysku z wizyty, ale na pomocy pacjentowi oraz na zębach pacjenta, aby mogły służyć jak najdłużej.
Pełen profesjonalizm!
Tomasz Kurek
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Po wielu latach nałogowego palacza moje zęby były w złym stanie. Miałem już 5 lub 6 ekstrakcji i mój dentysta z Wielkiej Brytanii poradził mi, że to „implanty” lub most i raczej wcześniej niż później. Skontaktowała mnie z innym pacjentem, który był w Implantis i umówiłem się na wizytę. Pierwszym etapem było przygotowanie się do wszczepienia implantów, które wymagało sporo pracy w kwietniu 2017 roku – od tego czasu odbyły się trzy wyjazdy do Polski na wszczepienie implantów, założenie pierścieni gojących, a następnie na ostatni tydzień mocowania i mierzenia łączników do koron i wkładek. To wyjątkowa klinika – bardzo profesjonalni ludzie, którzy robią dokładnie to, co chcą. Byłem pod wielkim wrażeniem standardów klinicznych, jakości sprzętu oraz wiedzy dentystów i ich pielęgniarek. Cały proces był prowadzony bardzo kompetentnie i sprawnie przez kierownika praktyki, którego angielski jest bardzo dobry. To doskonały zabieg w bardzo rozsądnych cenach. Jeśli masz wszczepione implanty, będziesz musiał spędzić czas w Krakowie – ale jest mnóstwo atrakcji i kilka dobrych restauracji.
Michael P.

Często zadawane pytania:

Implanty zębów, dentysta, stomatolog
Lekarz dentysta w  | + 48 511 511 615 | O autorze

Lekarz stomatolog Tomasz Bobek, dentysta o numerze PWZ 1304071 (Numer Prawa Wykonywania Zawodu), ukończył studia stomatologiczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.  Jego praktyka jest odzwierciedleniem nieustannego doskonalenia umiejętności i uczestnictwa w międzynarodowych szkoleniach oraz konferencjach stomatologicznych. Ma duże doświadczenie w leczeniu za pomocą implantów dentystycznych i w protetyce stomatologicznej.  Lekarz stomatolog Tomasz Bobek dąży do ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy na temat najnowszych technik i technologii w dziedzinie implantologii. Od 2007 roku specjalizuje się w zakładaniu implantów zębowych i jest członkiem prestiżowych organizacji takich jak ICOI, DGOI, PSI i PTE. W 2006 roku uzyskał członkostwo w General Dental Council w Londynie. W 2011 roku ukończył Curriculum of Oral Implantology, a jego obszar zainteresowań obejmuje stomatologię cyfrową, protetykę oraz nowoczesne leczenie kanałowe zębów. Wprowadza implanty zębów Straumann, DIO, Megagen, Osstem.

Zobacz efekty przed i po leczeniu stomatologicznym:

Zostaw swój numer telefonu,
a my się z Tobą skontaktujemy!