Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

IMPLANTIS TOMASZ BOBEK

ul. Grzegórzecka, nr 11, lok. U2, 31-532, poczta Kraków

Numer NIP  6771903967     Numer REGON   121098488

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych

                                              : Badaniach stomatologicznych zewnątrzustnych

     – Aparat rtg stomatologiczny, punktowy do zdjęć wewnątrzustnych:

       Model aparatu rtg: Kavo Focus, numer fabryczny aparatu rtg: F 43637

                    DECYZJA Nr 2/172/2020 z dnia 18.12.2020

     – Aparat rtg stomatologiczny, punktowy do zdjęć wewnątrzustnych:

       Model aparatu rtg: Kavo Focus, numer fabryczny aparatu rtg: F 45410

                    DECYZJA Nr 2/172/2020 z dnia 18.12.2020

 • uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/155/2020 z dnia 18.12.2020

     – Aparat rtg stomatologiczny, punktowy do zdjęć wewnątrzustnych:

       Model aparatu rtg: Kavo Focus, numer fabryczny aparatu rtg: F50114

                    DECYZJA Nr 2/172/2020 z dnia 15.07.2021 

 • uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/155/2020 z dnia 15.07.2021

     – Aparat rtg stomatologiczny pantomograficzny do zdjęć zewnątrzustnych:

       Model aparatu rtg: CS 8200 3D, numer fabryczny aparatu rtg: KEIL 102

                    DECYZJA Nr 1/139/2022 z dnia 19.12.2022

 • uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/155/2020 z dnia 19.12.2022
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
 • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy  zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0.10 mSv
 • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów  Osłon Stałych w danej Pracowni RTG.

Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

IMPLANTIS TOMASZ BOBEK

al. Ignacego Daszyńskiego 12, lok. U5, 31 534  Kraków

Numer NIP  6771903967     Numer REGON   121098488

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : Badaniach stomatologicznych zewnątrzustnych

                                                Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/: 

Aparat RTG pantomograficzny do zdjęć stomatologicznych, zewnątrzustnych:

                  Model aparatu rtg:   CS 8100 3D, numer fabryczny aparatu rtg: DIID206

                  DECYZJA Nr 2/146/2015 z dnia 15.12.2015

 • uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/179/2021 z dnia 15.07.2021

     – Aparat RTG stomatologiczny, punktowy do zdjęć wewnątrzustnych:

       Model aparatu rtg: Kavo Focus, numer fabryczny aparatu rtg: F50115

                    DECYZJA Nr 2/18/2021 z dnia 15.07.2021 

 • uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/91/2015 z dnia 10.08.2015

     – Aparat RTG stomatologiczny, punktowy do zdjęć wewnątrzustnych:

       Model aparatu rtg: CS 2100, numer fabryczny aparatu rtg: GGXQ007

                    DECYZJA Nr 1/1915/2018 z dnia 30.11.2018

 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
 • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.10.20 do 31.12.20) zmierzona dawka efektywna wyniosła:

< 0.10 mSv

 • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów  Osłon Stałych w danej Pracowni RTG.

Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba